Uitbreiding scope accreditatie druk, van 700 naar 1000 bar en elektrische simulatie van thermokoppels